Az emberiség régi törekvése, hogy környezetét céljainak és igényeinek megfelelően formálja és alakítsa. Ez az emberi tevékenység következtében létrejövő környezet mindig kifejezi azt a kort, azokat a társadalmi viszonyokat, amelyek között az ember élt. Az a mód, amelyek között az ember igényeit kielégíti a lakás berendezésével, mindig kifejezi a kor technikai fejlettségét, az uralkodó osztályok ízlését, életviszonyait.

A díszítés
A bútorokat a kezdeti időktől fogva díszíti az ember. A díszítmények a növényi vagy állatvilágból vett természetes (naturális), vagy egyszerűsített, stilizált formák (ornamentumok) voltak. A bútor díszítése akkor szép, ha a szerkezeti résszel összhangban van. A bútorok szerkezeténél és díszítésénél mindig figyelembe kell venni a szerkezeti elem irányát, funkcióját, kifejezésmódját (függést, támasztást, vízszintes nyugvást, fedést, eltakarást vagy határolást). A bútortest alakja is befolyásolja a díszítést. A szögletes bútor az erőt, a nagyságot, a merevséget jeleníti meg, míg a kör vagy ellipszis lágyságot, puhaságot ad a bútornak. A szögletes és egyenes élek különböző letompítottsága adja a párkányt. Ezek fény-árnyék hatása is befolyásolja a díszítést és a szerkezetet.


Loading